Prace magisterskie

 1. Magdalena Borkowska „Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją dwóch plakatów filmowych Jan Kiepura. W blasku słońca z 1937 roku oraz She goes towarz 1929 roku pochodzących ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie”; promotor: dr hab. M. Ciechańska, prof. ASP
 2. Magdalena Borkowska „Przegląd farb drukowych w technikach graficznych stosowanych w 1 połowie XX wieku”; promotor: prof. ASP W. Sobucki
 3. Agata Ciecierska „Może Pan z tym zrobić wszystko, ale nie wolno przejść panu obojętnie obok takiego arcydzieła: Cz. I – Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją monidła, Cz. II – Technika i technologia jego wytwarzania – badania i próba rekonstrukcji”; promotor: adi. dr I. Zając
 4. Diana Długosz „Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego «Dwie kobiety i dwoje dzieci» o numerze wil. 1902 z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, promotor dr hab. M. Ciechańska, prof. ASP; Warszawa 2014
  Praca wykonana została w ramach projektu badawczego pt. Zespół chińskich papierowych obić ściennych z XVIII wieku z pałacu w Wilanowie. Badania technologiczne oraz konserwatorskie, kierownik dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP; (Narodowe Centrum Nauki nr NN 105 973740)
 5. Diana Długosz „Rozwarstwienie obiektów na podłożach papierowych – wpływ substancji licujących na właściwości optyczne zabezpieczonego podłoża”, praca teoretyczna, promotor prof. ASP W. Sobucki; Warszawa 2014
  Praca wykonana została w ramach projektu badawczego pt. Zespół chińskich papierowych obić ściennych z XVIII wieku z pałacu w Wilanowie. Badania ntechnologiczne oraz konserwatorskie, kierownik dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP; (Narodowe Centrum Nauki nr NN 105 973740)
 6. Michał Kożurno „Problemy konserwatorsko – kuratorskie autorskich odbitek fotograficznych M. Smoczyńskiego Map Room I i Map Room II”; promotor adi. dr I. Zając
 7. Michał Kożurno „Projektowanie metod przechowywania, transportu i ekspozycji odbitek fotograficznych na papierze w oparciu o analizę cech dzieła i potrzeb kuratorskich”; promotor adi. dr I. Zając
 8. Greta Tumidajska „Konserwacja i restauracja XIX wiecznego papierowego obicia ściennego, pochodzącego z kamienicy przy ul. Rybnej 4 w Lublinie”; promotor: dr hab. M. Ciechańska, prof. ASP
 9. Greta Tumidajska „Techniki fotograficzne – fotografie na ceramice, praca teoretyczna”; promotor adi. dr I. Zając, realizowana od 2013
 10. Greta Tumidajska „Rekonstrukcja cyfrowa fotografii na ceramice” – aneks; promotor adi. dr I. Zając, realizowana od 2013
 11. Sylwia Popławska „Problematyka konserwacji artystycznego zielnika i papeterii autorstwa Elizy Orzeszkowej podarowanych Leopoldowi Méyetowi, przechowywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie”; promotor adi. dr I. Zając; Warszawa 2014
  Dyplom z wyróżnieniem Rektora ASP w Warszawie; nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w 2014 roku; udział w wystawie Coming Out – najlepsze dyplomy
 12. Sylwia Popławska „Gdy suszone rośliny stają się zabytkiem. Historia, technologia, problemy konserwacji i przechowywania zielników”; praca magisterska teoretyczna; promotor adi. dr I. Zając; Warszawa 2014
  Dyplom z wyróżnieniem Rektora ASP w Warszawie; nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w 2014 roku