Uczestnicy wystawy Coming Out

2009

Marta Maciąga

Magdalena Szewczyk

Elżbieta Batkiewicz

Kasper Jędrysik

 

2010

Julia Burdajewicz

Sara Hejke

Zofia Koss

 

2011

Agnieszka Potrzebnicka – Romanowicz

Monika Supruniuk

Ania Tomkowska

 

2012

Mateusz Jasiński

Łukasz Wojtowicz

Monika Koc

 

2013

Milena Łupińska

Kalina Marzec

Bartosz Rabiej

 

2014

Anna Selerowicz

Sylwia Popławska

Ewa Proniewiecka