Udział w wystawach i konkursach

  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna“ prezentuje historyzujące oprawy książek z Pracowni Technik i Technologii Opraw ASP w Warszawie oraz oprawy tzw. książek artystycznych z Pracowni Introligatorstwa Artystycznego Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wśród realizacji atrap książkowych wykonanych  na warszawskiej ASP znajdują się prace autorstwa Magdaleny Borkowskiej, Małgorzaty Grzelec, Michała Kożurno, Anny Pomorskiej, PauliPańczyk, Macieja Wieczorka. Pokazowi towarzyszą postery zatytułowane “Oprawa mnisza”, “Oprawa sakwowa”, “Oprawa kopertowa”, “Oprawa z grzbietówką” autorstwa Doroty Dzik-Kruszelnickiej i Zofii Koss we współpracy ze studentami: Moniką Dzik, Anną Nicewicz, Piotrem Popławskim, Julią Kłosińską. Organizatorem wystawy jest Pracownia Introligatorstwa Artystycznego ZKPiS UMK w Toruniu oraz Pracownia Technik i Technologii Opraw ASP w Warszawie. Wystawa towarzyszy, między innymi, konferencjom naukowym związanym z tematyką konserwatorsko-restauratorską czy tegumentologiczną.
  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna”  towarzysząca IV Naukowej Konferencji Konserwatorów Papieru i Skóry „Wczoraj i dziś konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów“. Czas i miejsce: 23-24 pażdziernika 2014, Toruń (Centrum Targowe “Park”, Szosa Bydgoska 3)
  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna” współorganizowana przez  Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Czas i miejsce: 19 listopada – 12 grudnia 2014, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 13)
  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna” współorganizowana przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida. Czas i miejsce: 13 marca – 8 kwietnia 2015, Dział Literatury Naukowej i Zbiorów Regionalnych Biblioteki Elbląskiej (ul. św. Ducha 3-7)
  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna” towarzysząca III “Dniom książki dawnej” na UKSW współorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych i Bibliotekę Główną UKSW. Czas i miejsce: 10 – 18 kwietnia 2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5)
  • Wystawa “Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna” współorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Czas i miejsce: wrzesień 2015, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66)
  • Udział w czwartym międzynarodowym konkursie introligatorskim organizowanym przez Archiwum Państwowe w Trzeboniu (Archiwum Powiatowe w Czeskich Budziejowicach) wzięli studenci II roku: Magdalena Bajek, Zuzanna Kowalik, Marta Saganek; III roku: Piotr Popławski oraz IV roku: Kinga Klimkiewicz.