Opublikowano 10 kwietnia 2019
Obrona rozprawy doktorskiej Dariusza Subocza
Opublikowano 4 kwietnia 2019
NIGHTMARE
Opublikowano 29 marca 2019
“Pisanie ikon” wystawa
Opublikowano 29 marca 2019
Wernisaż wystawy “Święte Oblicza”