Biblioteka

Biblioteka WKiRDS

Biblioteka Wydziału Konserwacji gromadzi i udostępnia krajowe oraz importowane książki i czasopisma, dotyczące konserwacji i ochrony dzieł sztuki a także podstawową literaturę (słowniki, leksykony, encyklopedie) z teorii i historii sztuki, nauk pomocniczych (heraldyka, paleografia), materiałoznawstwa, chemii. Wśród publikacji znaleźć można wiele unikatowych tytułów. Znaczną część zasobów biblioteki stanowią dary pracowników Wydziału oraz osób i instytucji zaprzyjaźnionych.

Zbiór

Odrębny zbiór to prace magisterskie (dokumentacje opisowo-fotograficzne oraz rozprawy teoretyczne), doktorskie i habilitacyjne. Prace te udostępniane są tylko do celów naukowych, a czytelnikom spoza Wydziału po wcześniejszym skontaktowaniu się mailowym i załatwieniu odpowiednich procedur.

Kontakt

Przypominamy o możliwości rezerwacji książek i czasopism pisząc na poniższy adres mailowy:

biblioteka.wkirds@cybis.asp.waw.pl

 

Bieżące informacje o działalności biblioteki WKiRDS: https://www.facebook.com/biblioteka.wkirds/

 

st. bibliotekarz Paula Rizov-Ciechańska paula.rizov-ciechanska@asp.waw.pl

mł. bibliotekarz Emilia Gdak emiliagdak@asp.waw.pl

Dyżury biblioteczne

 

Uwaga!!! w okresie wakacyjnym biblioteka będzie dostępna dla czytelników w następujących godzinach:

w środy w godz. 10-15

 

Regulamin

>>> Regulamin biblioteki