Biblioteka

Biblioteka Wydziału Konserwacji gromadzi i udostępnia krajowe oraz importowane książki i czasopisma, dotyczące konserwacji i ochrony dzieł sztuki a także podstawową literaturę (słowniki, leksykony, encyklopedie) z teorii i historii sztuki, nauk pomocniczych (heraldyka, paleografia), materiałoznawstwa, chemii. Wśród publikacji znaleźć można wiele unikatowych tytułów. Znaczną część zasobów biblioteki stanowią dary pracowników Wydziału oraz osób i instytucji zaprzyjaźnionych.

Odrębny zbiór to prace magisterskie (dokumentacje opisowo-fotograficzne oraz rozprawy teoretyczne), a także doktorskie i habilitacyjne. Prace te udostępniane są tylko do celów naukowych, a czytelnikom spoza Wydziału po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym lub mailowym i załatwieniu odpowiednich procedur.

Polecane strony internetowe innych bibliotek, gromadzących publikacje z dziedziny sztuki, gdzie przeglądać można katalogi on-line, przejrzeć nabytki:

Biblioteka Publiczna m. stołecznego Warszawy
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Warto także przejrzeć:

www.restauro.de
www.aata.getty.edu
www.nationalgallery.org.uk/technicalbulletin

Prowadzący

mł. bibliot.  mgr Sylwia Popławska– ½ etatu

 mł. bibliot. Anna Zewar – ½ etatu 

 

Godziny otwarcia

“Uwaga! Podczas wakacji biblioteka będzie otwarta we wtorki i czwartki od 9 do 13.”

poniedziałek: 10–15
wtorek: 10-15
środa: 10–15
czwartek: 14-19
piątek: 14-19

>>> Regulamin biblioteki