Biblioteka

Biblioteka Wydziału Konserwacji gromadzi i udostępnia krajowe oraz importowane książki i czasopisma, dotyczące konserwacji i ochrony dzieł sztuki a także podstawową literaturę (słowniki, leksykony, encyklopedie) z teorii i historii sztuki, nauk pomocniczych (heraldyka, paleografia), materiałoznawstwa, chemii. Wśród publikacji znaleźć można wiele unikatowych tytułów. Znaczną część zasobów biblioteki stanowią dary pracowników Wydziału oraz osób i instytucji zaprzyjaźnionych.

Odrębny zbiór to prace magisterskie (dokumentacje opisowo-fotograficzne oraz rozprawy teoretyczne), a także doktorskie i habilitacyjne. Prace te udostępniane są tylko do celów naukowych, a czytelnikom spoza Wydziału po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym lub mailowym i załatwieniu odpowiednich procedur.

Polecane strony internetowe innych bibliotek, gromadzących publikacje z dziedziny sztuki, gdzie przeglądać można katalogi on-line, przejrzeć nabytki:

Biblioteka Publiczna m. stołecznego Warszawy
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Warto także przejrzeć:

www.restauro.de
www.aata.getty.edu
www.nationalgallery.org.uk/technicalbulletin

Prowadzący

mł. bibliot.  mgr Sylwia Popławska– ½ etatu

 mł. bibliot. Anna Zewar – ½ etatu 

 

Biblioteka jest dostępna dla studentów i pracowników:

Poniedziałek- nieczynna
Wtorek- 10-15
Środa- 10-15
Czwartek- 13-18
Piątek- 10-15
 

Można dokonywać rezerwacji książek i czasopism oraz wysyłać zapytania o tytuły na adresy mailowe:

paula.panczyk@asp.waw.pl

anna.zewar@asp.waw.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 13-18 (Anna/Paula)
wtorek: 10-15 (Paula)
środa: 10–15 (Paula)
czwartek: 13-18 (Anna)
piątek: 10-15 (Anna)

 

>>> Regulamin biblioteki