Koła Naukowe

Czym są Koła Naukowe?

Na każdym wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie studenci i studentki oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą założyć koło naukowe. W zakresie jego działalności mogą organizować, np. wykłady, plenery, wyjazdy naukowe, wystawy. Koło może działać w obrębie jednego wydziału lub jako międzywydziałowe.

Jak_zalozyc_kolo_naukowe