Rekrutacja

STRONA W BUDOWIE.

 

Studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki trwają 6 lat. Program studiów zamyka się sumą 6000 godzin. Ostatnie dwa semestry – jedenasty i dwunasty – poświęcone są na wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do jej obrony – egzaminu magisterskiego.

Struktura programu dydaktycznego obejmuje zajęcia o charakterze kreacyjnym, odbywające się w pracowniach, zwykle nazywanych pracowniami mistrzowskimi. Otwartość formuły programowej dopuszcza indywidualny tok studiów dla studentów osiągających wybitne wyniki, a wszystkim pozostałym umożliwia wzbogacanie programu poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach na innych wydziałach.

 

Limit miejsc: 21

 

Wydział kształci studentów w czterech specjalnościach:

  • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
  • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

 

Wszystkich kandydatów zapraszamy do zapoznania się z Rekrutacja_2015_2016.pdf