Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rekrutacja

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką kształcącą od prawie 75 lat (od 1947r.). Od początku studia mają charakter interdyscyplinarny – artystyczne umiejętności konserwatorskie wspierane są specjalistycznymi badaniami naukowymi oraz wiedzą z zakresu humanistyki i nauk ścisłych.

Obecnie Wydział kształci w ramach jednolitych, 6-cioletnich studiów w czterech specjalizacjach: konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; książki, grafiki i skóry zabytkowej; tkanin zabytkowych; rzeźby kamiennej i elementów architektury oraz specjalnościach fakultatywnych: konserwacji i restauracji obiektów archeologicznych i etnograficznych, sztuki współczesnej oraz fotografii. Jest to najszersze spektrum proponowanych specjalności w zakresie konserwacji i restauracji w szkolnictwie polskim, stanowiące również ewenement w skali światowej. Program kształcenia przygotowuje do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich i jest stale modyfikowany zgodnie z osiągnięciami nauki i sztuki konserwacji.

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich: teoretycznych, praktycznych oraz wykształcenie manualnych umiejętności konserwatorskich dzięki ćwiczeniom i wykładom. Studenci prowadzą projekty konserwatorskie: badają, opisują, a następnie poddają pracom konserwatorsko – restauratorskim oryginalne dzieła sztuki, tworzą kopie technologiczne, uczestniczą w zajęciach i plenerach artystycznych, praktykach konserwatorskich, projektach badawczych.

Wydział współpracuje z placówkami muzealnymi, archiwami, bibliotekami, instytucjami naukowymi w kraju i na świecie, właścicielami obiektów zabytkowych jak kościoły, osoby prywatne, pozyskując do celów dydaktycznych dzieła sztuki. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami konserwatorskimi w ramach grantów naukowych, programu wymiany studenckiej, realizowanych prac badawczo-konserwatorskich.

dr hab. Monika Jadzińska prof. ASP
Dziekan WKiRDS