Dokumenty do dyplomu

Przed obroną dyplomu należy uzyskać potwierdzenie Działu Nauczania na karcie gotowości.

W tym celu należy złożyć w Dziale Nauczania:

  • wypełnioną kartę dyplomanta,
  • dowód wpłaty dokonanej na konto nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wysokości 60 zł w przypadku dyplomu i odpisów w j. polskim lub 100 zł w przypadku dyplomu w j. polskim i odpisów  w j. polskim i j. angielskim,
  • fotografie w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt. lub 6 szt.),
  • dyplom w j. polskim: 4 fotografie,
  • dyplom w j. polskim i odpis w j. angielskim: 6 fotografii.

 

Potwierdzoną kartę gotowości do dyplomu dyplomant/ka składa w swoim dziekanacie!

 

Aby odebrać dyplom należy złożyć w Dziale Nauczania:

  • wypełnioną kartę obiegową,
  • wypełnioną kartę biograficzną,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Po­wyż­sze dru­ki są do­stęp­ne w Dzie­ka­nacie.