Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dokumenty do dyplomu

Przed obroną dyplomu należy uzyskać potwierdzenie Działu Nauczania na karcie gotowości.

W tym celu należy złożyć w Dziale Nauczania:

  • wypełnioną kartę dyplomanta,
  • dowód wpłaty dokonanej na konto nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wysokości 60 zł w przypadku dyplomu i odpisów w j. polskim lub 100 zł w przypadku dyplomu w j. polskim i odpisów  w j. polskim i j. angielskim.

Potwierdzoną kartę gotowości do dyplomu dyplomant/ka składa w swoim dziekanacie!

Aby odebrać dyplom należy złożyć w Dziale Nauczania:

  • wypełnioną kartę obiegową,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Po­wyż­sze dru­ki są do­stęp­ne w Dzie­ka­nacie.