Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki istnieje od 1947 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i prace naukowo-badawcze w zakresie konserwacji oraz restauracji dzieł sztuki: rękopisów i starych druków, dokumentów, rycin, rysunków, miniatur, akwarel, gwaszy, pasteli oraz obiektów nietypowych, jak malarstwo olejne na tekturze, sztuka Dalekiego Wschodu, wachlarze, papirusy, globusy, obiekty wielkoformatowe i fotografie.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marzenna Ciechańska

Pracownie:

Celem Katedry jest wykształcenie konserwatorów dzieł sztuki, indywidualnie traktujących każdy obiekt zabytkowy, zdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji konserwatorskich i rozwiązywania wielopłaszczyznowych problemów w oparciu o nowoczesne metody konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej.

Kształcenie odbywa się równolegle w pracowniach:

  • I, II i III rok w Pracowni Technik i Technologii Opraw,
  • III, IV, V rok w Pracowni Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów oraz w Pracowni Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku,
  • III, IV i V rok w Pracowni Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej.

Katedra jest jedyną w Polsce placówką w uczelni artystycznej kształcącą artystów konserwatorów zajmujących się konserwacją książki, grafiki i skóry zabytkowej.

Pracownicy katedry (biogramy w wersji angielskiej):