Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

 

Podstawowym celem pracy w pracowniach Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego, jest doskonalenie uzdolnień manualnych, zaznajamianie z problemami procesu twórczego, poznawanie zagadnień konstrukcji obrazu, szukanie różnorodnych środków wyrazu, aby w konsekwencji dać wyraz własnej wizji otaczającej rzeczywistości.

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab.  Artur Krajewski

Pracownie:

Każda z pracowni w katedrze posiada własny program i własne metody kształcenia. Pracownie rysunku prowadzą, zajęcia dla studentów I, II, III, IV i V roku, ogółem 33 godziny tygodniowo. W zajęciach bierze udział około 60 studentów. W pracowniach malarskich naprzemiennie co drugi rok pracę ze studentami podejmuje inny kierownik pracowni. Po dwóch latach, które są obligatoryjne, istnieje możliwość zmiany pracowni rysunku i malarstwa. I i II rok ma po 8 godzin zajęć tygodniowo, a III i IV po 4 godziny. W zajęciach każdej pracowni bierze udział około 30 studentów. Zarówno w pracowni rysunku jak i malarstwa, student może wykonać aneks do dyplomu. Po I roku studenci mają obowiązkowy plener malarski pod kierunkiem prowadzącego z nimi zajęcia pedagogiem.