Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii

 

Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii rozpoczęło działalność w 2005 roku. Od tego czasu opiekę nad Kołem sprawuje dr Izabela Zając.

Celem Koła Przyjaciół Zabytkowej Fotografii jest rozbudzanie wśród studentów zainteresowań oraz pasji badawczych związanych z historią, konserwacją i restauracją zabytkowej fotografii.

Dodatkowo zajmujemy się promowaniem działalności i osiągnięć naukowych członków Koła. Staramy się realizować nasze cele współpracując z polskimi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami naukowymi.

Aktywnie uczestniczymy w konferencjach, seminariach i szkoleniach międzynarodowych. Organizujemy spotkania, wyjazdy i wystawy popularyzujące wiedzę z dziedziny konserwacji i restauracji zabytkowej fotografii.

Członkiem i Członkinią Koła może zostać każdy student/ka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Osoby, spoza w/w grona, mogą uczestniczyć w pracach Koła Przyjaciół Zabytkowej Fotografii za zgodą pozostałych członków.

>>> Zbieramy stare fotografie