Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury powstało na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP w 2013 roku. Naszą nazwą i działaniami nawiązujemy do "Bractwa św. Łukasza" - grupy artystycznej istniejącej na naszej uczelni przed II wojną światową. Główną ideą naszej działalności jest stworzenie możliwości rozwoju, nauki i zdobywania nowych umiejętności. Celem Koła jest ochrona materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności skupiając się na zachowaniu pamięci o dziedzinach rzemiosła, związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Ponadto pragniemy również kultywować tradycję ginących zawodów i szerzyć zdobyte umiejętności i wiedzę. Nasze założenia statutowe realizujemy, organizując wykłady oraz warsztaty praktyczne. Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi. W jej ramach organizujemy projekty dotyczące m.in zabezpieczania niszczejących zabytków, promocji ochrony dziedzictwa.

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Anna Wąsek

Wiceprzewodniczący: Katarzyna Kasperowicz

Sekretarz: Katarzyna Kasperowicz

Opiekunowie: Mgr Diana Kułakowska, Mgr Mateusz Jasiński, Mgr Łukasz Wojtowicz, 

Chcesz uczestniczyć w naszych warsztatach? Napisz do nas! Nasz e-mail: bractwo.lukaszowe@asp.waw.pl

FLAGOWE PROJEKTY KOŁA:

 

 

 

 

 

Nasze strony:

Koło rzemiosła na Facebook

Projekt Tajemnice Odrzechowej

Strona Koła na struna.edu.pl