Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Bractwo Łukaszowe - Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury powstało na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP w 2013 roku. Naszą nazwą i działaniami nawiązujemy do "Bractwa św. Łukasza" - grupy artystycznej istniejącej na naszej uczelni przed II wojną światową. Główną ideą naszej działalności jest stworzenie możliwości rozwoju, nauki i zdobywania nowych umiejętności. Celem Koła jest ochrona materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności skupiając … Czytaj dalej Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego