Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych

 

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych stworzona została z myślą o studentach z wyższych lat wszystkich specjalizacji, którzy wykorzystując zdobytą już wiedzę, np. w zakresie konserwacji malarstwa lub rzeźby kamiennej, chcieliby poznać specyfikę konserwacji zabytków archeologicznych i etnograficznych oraz zasady współpracy z archeologami podczas wykopalisk.

Zajęcia obejmują m.in. zagadnienia konserwacji antycznych mozaik, malowideł ściennych, ceramiki, obiektów metalowych, drewna archeologicznego, obiektów etnograficznych znajdujących się w terenie jak i w muzeach, a także problematyki zabezpieczania stanowisk archeologicznych, czy bezpieczeństwa dziedzictwa archeologicznego podczas konfliktów zbrojnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w katedrze posiadają doświadczenie w pracach konserwatorskich realizowanych między innymi w Egipcie, Izraelu, Libanie, Libii, Peru, Syrii, we Włoszech. Niektóre wykłady prowadzone są przez specjalistów zaproszonych z innych instytucji, m.in. z Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, czy Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Oprócz zajęć teoretycznych, odbywają się również ćwiczenia praktyczne na obiektach pochodzących z wykopalisk archeologicznych i muzeów etnograficznych. W miarę możliwości przewidywany jest udział części studentów w wykopaliskach oraz innego rodzaju pracach terenowych. Pracownia jest otwarta dla magistrantów, którzy chcieliby realizować dyplom z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych lub etnograficznych.

Prowadzący

Kierownik Pracowni – dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

dr Julia Burdajewicz

Anna Tomkowska – ½ etatu