Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych stworzona została z myślą o studentach z wyższych lat wszystkich specjalizacji, którzy wykorzystując zdobytą już wiedzę, np. w zakresie konserwacji malarstwa lub rzeźby kamiennej, chcieliby poznać specyfikę konserwacji zabytków archeologicznych i etnograficznych oraz zasady współpracy z archeologami podczas wykopalisk.

Zajęcia obejmują m.in. zagadnienia konserwacji antycznych mozaik, malowideł ściennych, ceramiki, obiektów metalowych, drewna archeologicznego, obiektów etnograficznych znajdujących się w terenie jak i w muzeach, a także problematyki zabezpieczania stanowisk archeologicznych, czy bezpieczeństwa dziedzictwa archeologicznego podczas konfliktów zbrojnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w katedrze posiadają doświadczenie w pracach konserwatorskich realizowanych między innymi w Egipcie, Izraelu, Libanie, Libii, Peru, Syrii, we Włoszech.  Niektóre wykłady prowadzone są przez specjalistów zaproszonych z innych instytucji, m.in. z Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, czy Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Oprócz zajęć teoretycznych, odbywają się również ćwiczenia praktyczne na obiektach pochodzących z wykopalisk archeologicznych i muzeów etnograficznych. W miarę możliwości przewidywany jest udział części studentów w wykopaliskach oraz innego rodzaju pracach terenowych.Pracownia jest otwarta dla magistrantów, którzy chcieliby realizować dyplom z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych lub etnograficznych.

Prowadzący

dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
adi. dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP
dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP
as. Julia Burdajewicz
as. Anna Tomkowska

Wydarzenia

Więcej

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept