Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Zajęcia prowadzone są dla studentów V roku w formie ćwiczeń i wykładów. W trakcie nauki przedstawiane są najważniejsze zagadnienia konserwacji i restauracji ceramiki. W ramach ćwiczeń prowadzona jest konserwacja dzieł sztuki wykonanych z ceramiki wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji konserwatorskiej.

We współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych wykonywane są analizy laboratoryjne służące rozpoznaniu pierwotnej technologii oraz obecnego stanu zachowania zabytków. Celem wykładów jest przekazanie studentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu historycznych technik i technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz współczesnych technik i technologii konserwacji obiektów ceramicznych.

Studenci, którzy ukończą podstawowe studia w ramach programu kursowego i wykażą głębsze zainteresowanie problematyką konserwacji ceramiki będą mogli kontynuować je w ramach pracy magisterskiej realizowanej w tej pracowni.

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Jacek Martusewicz

as. Magdalena Skarżyńska