Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury

Program nauczania w pracowni skoncentrowany jest na przekazaniu wiedzy z zakresu metod konserwacji zabytków rzeźby i detali architektonicznych wykonanych w kamieniu. Istotne jest wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań laboratoryjnych w formułowaniu wniosków i założeń konserwatorskich.

Ćwiczenia i uzupełniające je wykłady służą poznaniu i zastosowaniu praktycznych metod i zabiegów konserwatorskich. Prowadzone są na wysokiej klasy zabytkach i dziełach sztuki. Obejmują także opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej składającej się z części opisowej, rysunkowej i fotograficznej. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych. Pracownia kształci studentów od III roku studiów oraz realizuje prace magisterskie. Zajęcia prowadzone są dla małych, elitarnych grup liczących od trzech do sześciu osób.

Prowadzący:

prof. dr hab. Andrzej Koss

prof. dr hab. Jacek Martusewicz,

dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Andrzej Kazberuk

wykł. Antoni Ciężkowski

Agnieszka Zambrzycka – ¾ etatu

Anna Duda-Maczuga – ½ etatu

Anna Kudzia – ½ etatu

Piotr Owczarek – ¾ etatu

nauk. dr Joanna Szymoniczek – ½ etatu