Pracownia Technik i Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury na Pergaminie

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy teoretycznej-wykłady i praktycznej-ćwiczenia z zakresu unikatowych  historycznych ale również i współczesnych technik i technologii  pozłotniczych.

Studenci zapoznają się z warsztatem pozłotniczym, uczą się rozpoznawać i rozróżniać  dawne  technologie pozłotnicze stosowane w obiektach zabytkowych. Zapoznają się z możliwościami    artystyczno-estetycznymi    osiągalnymi w pracach pozłotniczych przy użyciu różnorodnych materiałów takich jak: płatki  złota, srebra, szlagmetalu, aluminium, złota muszelkowego, proszków złota, brązów, cyny, złota mineralnego, stosowanych w technice pulmentowej na poler i w technikach olejnych na mat, z użyciem barwnych laserunków na metalach i imitacji laki orientalnej.

Przez samodzielne  wykonanie ćwiczeń w różnych technikach i w zależności od specjalizacji na różnych podłożach: drewno, gips, kamień, metal, pergamin  studenci zdobywają podstawy rzemiosła pozłotniczego niezbędnego  do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów  rekonstrukcyjno- konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

W zajęciach z technologii pozłotnictwa uczestniczą studenci specjalizacji;

  • konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowane( II i IV rok)
  • konserwacji i restauracji książki, grafiki, i skóry zabytkowej ( II rok)
  • konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury (II rok)

Studenci III roku specjalizacji konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej wykonują w Bibliotece Narodowej w Warszawie Dział Zbiorów Specjalnych   technologiczną kopię   średniowiecznej miniatury na pergaminie.

W pracowni prowadzone są aneksy  artystyczno-pozłotnicze do prac magisterskich.

 

Prowadzący

wykł. Anna Zalewska-Falińska

adi. dr Rafał Nijak