Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego

Zajęcia programowe prowadzone są na II i III roku studiów. Studenci roku II wykonują ćwiczenia w różnych technikach temperowych, zgodnych z kanonami malarstwa średniowiecznego i wczesnego renesansu. Zajęcia praktyczne poprzedzone są wykładami, które uzupełniają nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną.

Ćwiczenia obejmują wszystkie podstawowe etapy powstawania malarstwa tablicowego, począwszy od przygotowania rysunku, techniczno-technologicznego opracowania podobrazia, poprzez warstwy modelunkowe, aż po końcowe laserunki. Tematyka prac związana jest z estetyką średniowiecza i wczesnego renesansu. Studenci sami przygotowują spoiwa malarskie i uczą się własnoręcznego przygotowania farb. Zapoznają się z odmiennymi możliwościami techniczno-technologicznymi poszczególnych emulsji temperowych. Ćwiczenia mają na celu praktyczne poznanie prawideł warsztatowych malarstwa okresu średniowiecza.

W zajęciach  uczestniczą  studenci specjalizacji:

  • konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
  • konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej

Studenci III roku studiów wykonują w Muzeum Narodowym w Warszawie technologiczną kopię malarstwa średniowiecznego, na przykładzie wybranego fragmentu większej kompozycji ołtarzowej. Zajęcia obejmują wszystkie wstępne czynności przygotowawcze: odręczne wykonanie rysunku kopiowanego fragmentu, opracowanie podobrazia, często także rytowania i pozłotę. Proces twórczy związany z kopiowaniem, poprzedzony jest wnikliwym przeprowadzeniem analizy wizualnej obiektu, pozwalającej na racjonalny przebieg pracy, zgodny z zasadami techniczno-technologicznymi oryginału. Przebieg prac jest dokumentowany opisowo przez każdego studenta.

 

Prowadzący

dr hab. Aleksandra Krupska, prof. ASP

asystent Marcin Petrus – ¾ etatu

Hanna Rokośna – ¾ etatu – urlop macierzyński