Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII – XX w.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technik i technologii malarstwa holenderskiego, flamandzkiego , włoskiego z XVII w. i polskiego z XIX-XX w. na podobraziach twardych i płóciennych oraz malarstwa akwarelowego.

W pierwszym i drugim semestrze prowadzone są – poprzedzone cyklem wykładów – ćwiczenia praktyczne w zakresie technik olejno – żywicznych. Mają one na celu zapoznanie studentów z możliwościami stosowania tych technik w malarstwie laserunkowym, modelunkowym wielowarstwowym, fakturowym, w malarstwie alla prima oraz w technikach mieszanych. Ćwiczenia te są praktycznym przygotowaniem do wykonania kopii obrazu pochodzącego z XVII w. W zajęciach  uczestniczą  studenci specjalizacji:

  • konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
  • konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej
  •  specjalizacji konserwacji i restauracji tkanin zabytkowych.

Na IV roku studenci wykonują kopię wybranego obrazu holenderskiego, flamandzkiego lub włoskiego z XVII w. Na V roku wykonują kopię wybranego obrazu polskiego z XIX-XX w., natomiast studenci specjalizacji konserwacji starych druków i grafiki – kopię obrazu akwarelowego z XVIII i XIXw.

Zajęcia odbywają się w pracowniach uczelni, w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prowadzący

prof. Jerzy Nowosielski
dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP
adi. dr Piotr Sefanow
adi. dr Mateusz Jasiński