Władze

 
 

DZIEKAN

prof. ASP dr hab. Monika Jadzińska

tel. +48 22 625 12 51

fax: +48 22 622 96 49

e-ma­il: monika.jadzinska@asp.waw.pl

 

PRODZIEKAN DS. Studenckich

 dr Mateusz Jasiński

tel. +48 22 625 12 51

fax: +48 22 622 96 49

e-ma­il: mateusz.jasinski@asp.waw.pl

PRODZIEKAN DS. Jakości kształcenia

dr Monika Stachurska

tel. +48 22 625 12 51

fax: +48 22 622 96 49

e-mail: monika.stachurska@asp.waw.pl