Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

dr Monika Stachurska – przewodniczący, prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Mateusz Jasiński prodziekan ds. studenckich
dr inż. Joanna Kurkowska
mgr Diana Kułakowska
mgr Anna Duda Maczuga
mgr Monika Korsak
Łucja Surowik – przedstawicielka studentów

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

 

WKiRDS_plan studiów

 

Matryca pokrycia efektów uczenia się_WKiRDS

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ – LEGENDA

TKANINA_Matryca efektów uczenia się

RZEŹBA_Matryca efektów uczenia się

MALARSTWO_Matryca efektów uczenia się

GRAFIKA_Matryca efektów uczenia się