Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

dr Monika Stachurska – przewodniczący, prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Mateusz Jasiński prodziekan ds. studenckich
dr inż. Joanna Kurkowska
mgr Diana Kułakowska
mgr Anna Duda Maczuga
mgr Monika Korsak
Łucja Surowik – przedstawicielka studentów

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Plan_studiow_2021_22_Kons_Grafiki

Plan_studiow_2021_22_Kons_Malarstwa

Plan_studiow_2021_22_

Kons_Rzezby

Plan_studiow_2021_22_Kons_Tkanin

Matryca pokrycia efektów uczenia się_WKiRDS

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ – LEGENDA

GRAFIKA_ECTS_ 2021_22

MALARSTW0_ECTS_2021_22

RZEZBA_ECTS_2021_22

TKANINA_ECTS_2021_22

PRZEDMIOTY_FAKULTATYWNE_2021_22