Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

dr Monika Stachurska – przewodniczący, prodziekan ds. jakości kształcenia
dr Mateusz Jasiński prodziekan ds. studenckich
dr inż. Joanna Kurkowska
mgr Diana Kułakowska
mgr Anna Duda Maczuga
mgr Monika Korsak
Łucja Surowik – przedstawicielka studentów

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Matryca pokrycia efektów uczenia się_WKiRDS

EFEKTY UCZENIA SIĘ - LEGENDA