Zbieramy stare fotografie

6090

 

Chcielibyśmy gorąco zachęcić wszystkich miłośników fotografii do wsparcia naszych działań naukowo-dydaktycznych przez przekazanie Pracowni Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej starych, zniszczonych, czarno-białych, czy kolorowych zdjęć oraz papierów, klisz, urządzeń, aparatów, książek i podręczników, które mogą stać się pomocne w opracowywaniu nowych metod konserwatorskich.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdy przekazany dar!

Fotografie prosimy przekazywać na adres (listownie lub osobiście):
Wydział Konserwacji i Restauracji Dział Sztuki
Wybrzeże Kościuszkowskie 37
00–379 Warszawa
z dopiskiem: Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej

 

kontakt:

dr Izabela Zając
+48 604 799 244
izabela.zajac@asp.waw.pl