Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych II

Program nauczania, realizowany na roku II i III ( 4 semestry ) ma na celu stopniowe praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej konserwacji i restauracji obiektów sztuki, zgodnie z obowiązującą etyką zawodu i jego standardami. Program obejmuje praktyczną naukę konserwacji malarstwa sztalugowego oraz cykl wykładów poświęconych identyfikacji obiektu zabytkowego oraz współczesnej metodyce i metodologii konserwacji. W trakcie wykładów omawiane są zagadnienia z zakresu historii, techniki wykonania i przyczyn zniszczeń dzieł sztuki, na przykładach wybitnych dzieł sztuki o złożonej problematyce technologicznej i konserwatorskiej. W ramach seminarium niższego studenci III roku opracowują temat monograficzny w formie pisemnej i multimedialnej prezentacji. Zajęcia praktyczne realizowane są przy oryginalnych dziełach sztuki, wykonanych zarówno w tradycyjnych, jak i współczesnych technikach. Pod merytoryczną opieką kadry studenci realizują projekty konserwatorskie, poprzedzone i wspierane specjalistycznymi badaniami fizyko-chemicznymi, historyczną, stylistyczną, ikonograficzną i technologiczną analizą dzieła sztuki oraz analizą jego stanu zachowania i przyczyn zniszczeń; realizacji projektu towarzyszy wykonanie konserwatorskiej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Po II roku pracownia organizuje i koordynuje miesięczne praktyki studenckie w renomowanych pracowniach konserwatorskich. Studenci, którzy realizują w Pracowni pracę magisterską na VI roku studiów przedstawiają w ramach seminarium wyższego prezentację multimedialną związaną z problematyką konserwowanego obiektu.

Pracownia prowadzi nabór studentów, co drugi rok. Działalność Pracowni ogniskuje wokół projektów konserwatorskich i restauratorskich poświęconych malarstwu sztalugowemu – dawnemu i współczesnemu oraz obiektom sztuki nowoczesnej.