Laboratorium Chemiczne

Badania prowadzone przez laboratorium to m. in. ustalanie składu włóknistego papieru, oznaczanie pH metodą kontaktową, identyfikacja rodzajów włókien (tkanina, podłoża tekstylne), metalowych oplotów nici, splotów, identyfikacja skał i tynków, oznaczanie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie, identyfikacja rodzaju drewna, identyfikacja pigmentów, spoiw oraz wypełniaczy zapraw, analiza stratygraficzna, mikrofotografie.

W badaniach laboratorium  posługuje się  analizą mikroskopową, wykorzystując różnego typu mikroskopy oraz analizą instrumentalną. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi spektrometr rentgenowski, spektrofotometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia. Współpraca z innymi instytucjami umożliwia wykonywanie badań instrumentalnych,  np. analizy dyfraktometrycznej, mikrosondy  elektronowej, chromatografii gazowej, badań w podczerwieni.
Działalność naukowo-badawcza oraz znaczna różnorodność problemów występujących w poszczególnych dyscyplinach konserwatorskich wymaga zatrudnienia specjalistów różnych dziedzin nauki. Przede wszystkim są to chemicy, ale również geochemik – petrograf, technolog drewna, konserwatorzy dzieł sztuki i fotograficy. Pracownicy zakładu prowadzą również prace badawcze i współuczestniczą w projektach naukowych. Możliwości zakładu pozwalają na wykonywanie analiz próbek, pochodzących z obiektów zabytkowych, wykonanych na różnych podłożach (kamień, narzut mineralny, tynki, płótno, drewno, papier, skóra, tkanina, pergamin), polskich i zagranicznych, powierzonych przez instytucje i osoby prywatne. Ilość próbek pobranych z obiektów konserwowanych w trakcie prac kursowych i dyplomowych liczona jest w setkach w skali roku akademickiego.

 

Prowadzący

adi. dr inż. Joanna Kurkowska – ½ etatu

adi. dr . Anna Zatorska

dr inż. Elżbieta Jeżewska

dr Anna Nowicka

dr Katarzyna Królikowska-Pataraja

wykł. Irena Koss – ½ etatu

Anna Puchta – ½ etatu

sam. ref. Aleksandra Rzeszutek – ½ etatu

sam. ref. techn. mgr inż. Kamila Załęska – ½   etatu

 

BADANIA NAUKOWE PROWADZONE W PRACOWNI