Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych

Program dydaktyczny Zakładu obejmuje wykłady i ćwiczenia dla studentów wszystkich specjalności w ciągu całego toku studiów.

Część z nich ma charakter zajęć wspólnych, np. z podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, wiedzy o pigmentach i spoiwach artystycznych. Pozostałe kierowane są do studentów poszczególnych specjalności. Celem ich jest przekazanie kompleksowej wiedzy, opartej o nauki przyrodnicze i ścisłe, umożliwiającej pełne zrozumienie problemów związanych z konserwacją zabytków wykonanych z różnych tworzyw i na różnych podłożach (kamień, papier, tkanina, płótno, drewno). Wykłady prowadzone w laboratorium są zsynchronizowane z pracami konserwatorskimi przeprowadzanymi w poszczególnych pracowniach. Zajęcia kończą się badaniami dokumentacyjnymi przy wykonywaniu pracy magisterskiej.