Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Program dydaktyczny Zakładu obejmuje wykłady i ćwiczenia dla studentów wszystkich specjalności w ciągu całego toku studiów.

Część z nich ma charakter zajęć wspólnych, np. z podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, wiedzy o pigmentach i spoiwach artystycznych. Pozostałe kierowane są do studentów poszczególnych specjalności. Celem ich jest przekazanie kompleksowej wiedzy, opartej o nauki przyrodnicze i ścisłe, umożliwiającej pełne zrozumienie problemów związanych z konserwacją zabytków wykonanych z różnych tworzyw i na różnych podłożach (kamień, papier, tkanina, płótno, drewno). Wykłady prowadzone w laboratorium są zsynchronizowane z pracami konserwatorskimi przeprowadzanymi w poszczególnych pracowniach. Zajęcia kończą się badaniami dokumentacyjnymi przy wykonywaniu pracy magisterskiej.

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept