Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Laboratorium Chemiczne

Badania prowadzone przez laboratorium to m. in. ustalanie składu włóknistego papieru, oznaczanie pH metodą kontaktową, identyfikacja rodzajów włókien (tkanina, podłoża tekstylne), metalowych oplotów nici, splotów, identyfikacja skał i tynków, oznaczanie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie, identyfikacja rodzaju drewna, identyfikacja pigmentów, spoiw oraz wypełniaczy zapraw, analiza stratygraficzna, mikrofotografie.

W badaniach laboratorium  posługuje się  analizą mikroskopową, wykorzystując różnego typu mikroskopy oraz analizą instrumentalną. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi spektrometr rentgenowski, spektrofotometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia. Współpraca z innymi instytucjami umożliwia wykonywanie badań instrumentalnych,  np. analizy dyfraktometrycznej, mikrosondy  elektronowej, chromatografii gazowej, badań w podczerwieni.
Działalność naukowo-badawcza oraz znaczna różnorodność problemów występujących w poszczególnych dyscyplinach konserwatorskich wymaga zatrudnienia specjalistów różnych dziedzin nauki. Przede wszystkim są to chemicy, ale również geochemik – petrograf, technolog drewna, konserwatorzy dzieł sztuki i fotograficy. Pracownicy zakładu prowadzą również prace badawcze i współuczestniczą w projektach naukowych. Możliwości zakładu pozwalają na wykonywanie analiz próbek, pochodzących z obiektów zabytkowych, wykonanych na różnych podłożach (kamień, narzut mineralny, tynki, płótno, drewno, papier, skóra, tkanina, pergamin), polskich i zagranicznych, powierzonych przez instytucje i osoby prywatne. Ilość próbek pobranych z obiektów konserwowanych w trakcie prac kursowych i dyplomowych liczona jest w setkach w skali roku akademickiego.