Laboratorium Fotografii Dokumentacyjnej

W ramach pracy laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami I, II, III roku Studenci uczą się wykonywać fotografie specjalistyczne do dokumentacji konserwatorskiej.

Fotografowane są dzieła sztuki z zakresu malarstwa sztalugowego, malarstwa na podłożu drewnianym, malarstwa ściennego, rzeźby kamiennej i drewnianej, tkanin zabytkowych i obiektów o podłożu papierowym i pergaminowym. Fotografie wykonywane są w świetle rozproszonym, skośnym, luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV  (ultrafioletowy), rentgenowskie (RTG), rejestrowane są obrazy w zakresie promieniowania IR (w podczerwieni), makrofotografie i mikrofotografie oraz fotografie mikroskopowe.

 

Prowadzący

mistrz fot. Roman Stasiuk

sam. ref. techn. mgr Konrad Stasiuk – ¼ etatu

sam. ref. techn. mgr Piotr Zambrzycki – ¼ etatu

ref. techn. Tymon Rizov-Ciechański – ¼ etatu