Pracownia Kompozycji Projektowej i Rysunku

W ramach pracowni został opracowany system wyboru przedmiotu i programu związanego ze studiowaniem rysunku lub kompozycji projektowej z elementarnymi podstawami rysunku. Oba programy umożliwiają studentom pracę twórczą z wykorzystaniem inspiracji z modela, martwej natury, przyrody, „zjawisk intelektualnych” czy zaproszonych gości. W pracowni położony jest nacisk na indywidualność i autorskie interpretowanie zastałej rzeczywistości.

Program związany z kompozycją projektową i rysunkiem zbudowany jest na podstawie wykorzystania współczesnych technik multimedialnych. Zadania są przygotowywane i dopasowywane tematycznie do indywidualnych zdolności studenta. Możliwe jest budowanie form przestrzennych i wykonywanie doświadczeń rysunkowych wykorzystując je w praktyce projektowania form użytkowych.

Pracownia w systemie wyboru dla studentów III i IV oraz V roku z możliwością zrobienia aneksu do dyplomu.

>>> Zadania specjalne

 

Prowadzący

kierownik: dr hab. Artur Krajewski, prof. ASP
asystent: Dr Keiji Matsumoto