Pracownia Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku

Zadaniem pracowni jest kształcenie studentów w zakresie konserwacji i restauracji dzieł graficznych, rysunkowych i malarskich wykonanych na podłożach papierowych i pergaminowych.

I roku studiów – wykłady i ćwiczenia wprowadzające do konserwacji oraz zagadnień z zakresu oprawy obiektów zabytkowych, zapoznanie z podstawowymi narzędziami, czynnościami i zabiegami konserwatorskimi. Ćwiczenia praktyczne polegają na wykonaniu różnych rodzajów passe-partout oraz teczki ochronnej.

II rok studiów – obejmują ćwiczenia ręki i oka poprzez wykonywanie zadań z zakresu liternictwa narzędziowego (dotyczą również studentów specjalizacji konserwacji rzeźby kamiennej).

Ćwiczenia dla studentów III, IV i V roku obejmują pełną konserwację pojedynczych obiektów zabytkowych. Na III roku studiów obiektem pracy jest rycina; na IV – rycina kolorowana, np. mapa miedziorytnicza, rysunek lub akwarela; na V – pastel na papierze lub pergaminie.

Praca przy obiektach zabytkowych jest poprzedzona wykładami obejmującymi zagadnienia natury zarówno artystycznej, etycznej jak i warsztatowej oraz szeregiem badań fizykochemicznych. W pracowni prowadzone są badania naukowe dotyczące metod konserwacji zarówno sztuki europejskiej, jak i sztuki orientalnej.

 

Prowadzący:

dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

wykł. Grażyna Macander-Majkowska

Magdalena Grenda-Kurmanow – ½ etatu

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu