Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 

Pracownia prowadzi dwuletni kurs zajęć dla studentów II i III roku. Program obejmuje praktyczną naukę konserwacji malarstwa sztalugowego, jak i cykl wykładów poświęconych metodyce i metodologii konserwacji.

Prowadzący:
prof. dr hab. Joanna Szpor
prof ASP dr hab. Anna Dorota Potocka
as. Katarzyna Górecka  
as. Agata Myjak

Dzięki współpracy pracowni ze znakomitymi ośrodkami muzealnymi tj. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Pałac w Jabłonnie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz muzeami diecezjalnymi, studenci mają możliwość pracy przy wybitnej klasy dziełach malarstwa sztalugowego z kręgu malarstwa polskiego, jak i obcego.Każdy ze studentów pod kierunkiem kadry wykonuje samodzielnie prace badawcze i konserwatorskie przy wybranym obiekcie zabytkowym. Konserwację poprzedza analiza stanu dzieła sztuki i przyczyny jego zniszczeń oraz wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej obiektu. Pełnej konserwacji obiektu towarzyszy opracowanie zagadnień z zakresu historii sztuki, związanych z ikonografią przedstawienia oraz problematyką techniki i technologii malarskiej. Podczas prac konserwatorskich studenci mają możliwość zastosowania nowoczesnej aparatury badawczej oraz najnowszych metod i materiałów. W ramach seminarium studenci III roku opracowują temat monograficzny w formie prezentacji multimedialnej.Pracownia organizuje i koordynuje miesięczne praktyki studenckie w renomowanych pracowniach konserwatorskich, a także promuje osiągnięcia studentów i absolwentów w ramach wystaw i konferencji naukowych. Profil pracowni oraz wykształcenie kadry pozwala na promowanie magistrantów i doktorantów. Prace magisterskie łączą w sobie pełną konserwację obrazu z opracowaniem badawczo-naukowym wybranego problemu. Poziom wykonanych prac został uhonorowany nagrodami dziekańskimi, rektorskimi oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.Wystawy, w ramach których prezentowano osiągnięcia pracowni:

  BADANIA NAUKOWE PROWADZONE W PRACOWNI

Wydarzenia

Więcej

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept