Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych I

 

Pracownia prowadzi dwuletni kurs zajęć dla studentów II i III roku. Program obejmuje praktyczną naukę konserwacji malarstwa sztalugowego, jak i cykl wykładów poświęconych metodyce i metodologii konserwacji.

Prowadzący:
dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. ASP 

adi. dr Katarzyna Górecka  

asystent: Łucja Nowak-Wróblewska

Dzięki współpracy pracowni ze znakomitymi ośrodkami muzealnymi tj. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Pałac w Jabłonnie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz muzeami diecezjalnymi, studenci mają możliwość pracy przy wybitnej klasy dziełach malarstwa sztalugowego z kręgu malarstwa polskiego, jak i obcego. Każdy ze studentów pod kierunkiem kadry wykonuje samodzielnie prace badawcze i konserwatorskie przy wybranym obiekcie zabytkowym. Konserwację poprzedza analiza stanu dzieła sztuki i przyczyny jego zniszczeń oraz wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej obiektu. Pełnej konserwacji obiektu towarzyszy opracowanie zagadnień z zakresu historii sztuki, związanych z ikonografią przedstawienia oraz problematyką techniki i technologii malarskiej. Podczas prac konserwatorskich studenci mają możliwość zastosowania nowoczesnej aparatury badawczej oraz najnowszych metod i materiałów. W ramach seminarium studenci III roku opracowują temat monograficzny w formie prezentacji multimedialnej. Pracownia organizuje i koordynuje miesięczne praktyki studenckie w renomowanych pracowniach konserwatorskich, a także promuje osiągnięcia studentów i absolwentów w ramach wystaw i konferencji naukowych. Profil pracowni oraz wykształcenie kadry pozwala na promowanie magistrantów i doktorantów. Prace magisterskie łączą w sobie pełną konserwację obrazu z opracowaniem badawczo-naukowym wybranego problemu. Poziom wykonanych prac został uhonorowany nagrodami dziekańskimi, rektorskimi oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wystawy, w ramach których prezentowano osiągnięcia pracowni:

  • Portrety familijne dworu polskiego, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, X-XII 2007 r.
  • „…Zaczęło się w Kozłówce, historia dokonań pierwszego w powojennej Polsce muzeum (1944 – 2014)” Muzeum Zamoyskich w Kozłówce lipiec – listopad 2014
  • „Tajemnice obrazów z Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie”, Kaplica Loretańska Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, październik – listopad 2017

  BADANIA NAUKOWE PROWADZONE W PRACOWNI