Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych II

Pracownia prowadzi nabór studentów, co drugi rok. Działalność Pracowni ogniskuje wokół projektów konserwatorskich i restauratorskich poświęconych malarstwu sztalugowemu – dawnemu i współczesnemu oraz obiektom sztuki nowoczesnej.

Program nauczania, realizowany na roku II i III ( 4 semestry ) ma na celu stopniowe praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej konserwacji i restauracji obiektów sztuki, zgodnie z obowiązującą etyką zawodu i jego standardami. Program obejmuje praktyczną naukę konserwacji malarstwa sztalugowego oraz cykl wykładów poświęconych identyfikacji obiektu zabytkowego oraz współczesnej metodyce i metodologii konserwacji. W trakcie wykładów omawiane są zagadnienia z zakresu historii, techniki wykonania i przyczyn zniszczeń dzieł sztuki, na przykładach wybitnych dzieł sztuki o złożonej problematyce technologicznej i konserwatorskiej. W ramach seminarium niższego studenci III roku opracowują temat monograficzny w formie pisemnej i multimedialnej prezentacji. Zajęcia praktyczne realizowane są przy oryginalnych dziełach sztuki, wykonanych zarówno w tradycyjnych, jak i współczesnych technikach. Pod merytoryczną opieką kadry studenci realizują projekty konserwatorskie, poprzedzone i wspierane specjalistycznymi badaniami fizyko-chemicznymi, historyczną, stylistyczną, ikonograficzną i technologiczną analizą dzieła sztuki oraz analizą jego stanu zachowania i przyczyn zniszczeń; realizacji projektu towarzyszy wykonanie konserwatorskiej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Po II roku pracownia organizuje i koordynuje miesięczne praktyki studenckie w renomowanych pracowniach konserwatorskich. Studenci, którzy realizują w Pracowni pracę magisterską na VI roku studiów przedstawiają w ramach seminarium wyższego prezentację multimedialną związaną z problematyką konserwowanego obiektu.

 

Prowadzący:

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP

Łukasz Wojtowicz

Diana Kułakowska ½ etatu

 

Projekty Prowadzone w Pracowni, projekty pracowników.

  1. Nowoczesne Materiały w Sztuce
  2. Projekt Tarasin
  3. Konserwacja i Restauracja obrazu Anioł Smutku
  4. Projekt konserwatorsko-badawczy obrazów pochodzących z klasztoru Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.
  5. Projekt konserwatorsko-badawczy obrazów pochodzących z kościoła p.w Wszystkich Świętych w Warszawie.
  6. Nowoczesne Studio konserwatorskie – projekt badawczy 2020.