Pracownia Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów

Zadaniem pracowni jest kształcenie studentów i prowadzenie prac badawczych w zakresie konserwacji i restauracji rękopisów na podłożu pergaminowym i papierowym, starych druków oraz opraw zabytkowych pergaminowych i skórzanych z okuciami i zapięciami.

Zajęcia w tej Pracowni rozpoczynają się od III roku studiów. Każdy student indywidualnie wykonuje konserwację przynajmniej dwóch obiektów zabytkowych wraz z pełną dokumentacją fotograficzną i opisową.

  • III rok – cykl wykładów obejmujących zagadnienia etyki konserwatorskiej, profilaktyki i ochrony zbiorów oraz konserwacji i restauracji z zasadami sporządzania dokumentacji konserwatorskiej. Ćwiczenia praktyczne – konserwacja i restauracja starego druku lub rękopisu.
  • IV i V rok – cykl wykładów obejmujących zagadnienia konserwacji i restauracji skóry i pergaminu. Ćwiczenia praktyczne – konserwacja i restauracja starego druku lub rękopisu z bogato zdobioną oprawą w skórę z drewnianymi okładkami, okuciami i klamrami.
  • VI rok – możliwość realizacji pracy magisterskiej obejmującej samodzielną konserwację i restaurację wybranego obiektu, a także pracy teoretycznej z zakresu konserwatorstwa.

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Marzena Ciechańska

wykł. Wojciech Chrościcki

adi. dr Izabela Zając

wykł. Zofia Koss

Monika Korsak-Truszczyńska

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu