Pracownia Konserwacji oraz Przenoszenia Malowideł Ściennych

Wykłady

  •  Teoria konserwacji malarstwa ściennego.

Omawiane są następujące problemy – przyczyny niszczenia malowideł ściennych oraz metody badawcze i ochronne obiektów zabytkowych dekorowanych polichromią oraz szeroka gama zjawisk cieplno-wilgotnościowych, fizyko-chemicznych i biologicznych powodujących destrukcję malowideł ściennych i architektury

  •   Przenoszenie malowideł ściennych na podłoża zastępcze.

Ten  blok wykładów poświęcony jest technikom i technologii przenoszenia malowideł ściennych na podłoża zastępcze. Zabiegi te określane również mianem transfer, mają na celu ratowanie malowideł ściennych w obiektach architektury o bardzo wysokim stopniu zagrożenia i destrukcji.

Ćwiczenia

  •  Przenoszenie malowideł ściennych na podłoże zastępcze.

Studenci wykonują praktyczny zabieg przeniesienia malowidła ze ściany na skonstruowane  samodzielnie, podłoże zastępcze. Przechodzą  skomplikowany i czasochłonny proces odcięcia lub oderwania malowidła, opracowania odwrocia i budowy wielowarstwowego podłoża nośnego.

  •  Kopia inwentaryzacyjna malowidła ściennego.

Ćwiczenia prowadzone są w zabytkowych wnętrzach muzealnych, dekorowanych malowidłami ściennymi (Pałac w Wilanowie lub Łazienki Królewskie). Studenci wykonują wierną kopię fragmentu malarskiej dekoracji ściennej. W trakcie pracy  poznają techniczną strukturę zabytkowego malowidła. Ćwiczenie to spełnia podwójną rolę; będąc inwentaryzacyjną dokumentacją zabytkowego obiektu, uczy także dogłębnej analizy malowidła i rekonstrukcji jego fragmentów.

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Mazur
as. Maciej Baran – 1/2 etatu