Pracownia Malarstwa I

Czym jest malarstwo? To pytanie, które zadajemy sobie od wieków. W ogromnym uproszczeniu, myślę, że to co obraz nam daje, to kolor, linie, światło, forma. Są to również środki do wywołania pewnych emocji, przeżyć samego artysty.

Zajęcia z malarstwa, które mamy przyjemność prowadzić ze studentami Wydziału Konserwacji, mają na celu kształtowanie wizualnej wyobraźni studenta, poznawanie technik malarskich, poszukiwanie środków do wyrażania tematu czy idei. Nauczanie trwa cztery lata, w dosyć skromnym wymiarze czasowym. Pierwsze dwa lata to 8 godzin tygodniowo, natomiast na trzecim i czwartym roku już tylko po 4 godziny tygodniowo. Od pierwszego roku ćwiczenia opierają się na obserwacji natury. To jest martwa natura, postać, wnętrze, pejzaż. Program zakłada różnorodność ćwiczeń, technik i materiałów. To są nie tylko wnikliwe prace studyjne, ale też piętnastominutowe szkice, notatki z zaznaczenia kształtów, barwnych plam, konstrukcji linearnej. Ćwiczenia te wykonywane są na papierze, płótnie, w takich technikach jak gwasz, tempera, akryl, tusz, olej.

Od początku staramy się wdrożyć studenta do cierpliwej obserwacji i analizy postrzeganego świata. Chcemy, aby posiadł zdolność rozróżniania i widzenia wielu różnych rzeczy, które składają się na strukturę dzieła; treść, kompozycja, forma, barwa, światło i ich współzależność. W tej strukturze, dobrze by było, aby potrafił pomieścić swoje nastroje, emocje, posiadane umiejętności. Praca ze studentami jest zindywidualizowana, wobec tego staramy się, jeśli to możliwe, znaleźć drogę wyzwolenia ich własnej osobowości. Prowadzimy rozmowy, korekty, przeglądy. Organizujemy wystawy międzysemestralne, końcoworoczne czy poplenerowe. Czteroletni okres może być zakończony aneksem z malarstwa. Student wykonuje samodzielnie cykl prac malarskich, które prezentuje w trakcie obrony pracy magisterskiej z konserwacji.

 

Prowadzący

adi. dr hab.  Zuzanna Tomaś-Krynicka
adi. dr Kacper Ziółkowski