Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Na wykładach studenci poznają podstawowe wiadomości dotyczące malarstwa ściennego – jego budowę, różne podłoża konstrukcyjne, składy tynków i innych warstw wyrównujących, techniki malowania itp.; poza tym zdobywają wiedzę na temat historii technik malarstwa ściennego od czasów prehistorycznych do początku XX w.

W trakcie ćwiczeń studenci malują w różnych technikach historycznych na  ścianie lub na podłożach ruchomych. Wcześniej przygotowują barwny karton w skali 1:1. Rysunek  na ścianę przenoszą metodami tradycyjnymi np. za pomocą przepróchy. Farby przygotowują sami ucierając pigmenty z odpowiednimi spoiwami. Wykonują ćwiczenia z następujących technik – sgraffito, technika klejowa, technika temperowa, technika wapienna, fresk (buon fresco, fresk wapienny), technika bizantyńska, mozaika (opus tesselatum) oraz marmoryzacja (z różnobarwnych zapraw gipsowych). Studenci specjalizacji konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury wykonują relief w narzucie wapienno-piaskowym.

Prowadzący

dr hab. Tytus Sawicki, prof. ASP

as. Kinga Lubarska

as. Katarzyna Beck

https://wkirds.asp.waw.pl/2019/07/15/praktyki-studenckie-w-ramach-programu-capus/