Pracownia Technik i Technologii Opraw

Podstawowym zadaniem pracowni są studia nad dawną oprawą książkową i historycznymi technikami introligatorskimi. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego i świadomego rozwiązywania złożonych problemów towarzyszących konserwacji książki i jej oprawy.

Studia nad konstrukcją i technikami zdobienia opraw są również inspiracją do rozwinięcia twórczych możliwości studentów w tej dziedzinie.

Poprzez wykłady i ćwiczenia wprowadzane są zagadnienia dotyczące typologii i rozwiązań technicznych oprawy książki, ujętych w przekroju historycznym m.in. sposobów szycia bloku książki, konstrukcji wyklejek, kapitałek, technik zawieszania okładek, materiałoznawstwa, a także zdobienia opraw m.in. barwienia papierów introligatorskich, technik zdobienia brzegów kart książki, dekoracji okładek z uwzględnieniem tłocznia ślepego i złotem, marmoryzacji skóry, mozaiki oraz intarsji.

Ćwiczenia praktyczne są przeprowadzane na I, II i III roku studiów. Służą zdobyciu doświadczenia i niezbędnych umiejętności w dalszych studiach konserwatorskich.

> TEMATY PRAC TEORETYCZNYCH REALIZOWANYCH W PRACOWNI

> UDZIAŁ W WYSTAWACH I KONKURSACH


Prowadzący:

adi. dr Dorota Dzik-Kruszelnicka

wykł. Sylwia Popławska

st. wykł. Grażyna Macander-Majkowska

wykł. Zofia Koss

wykł. Michał Kożurno