Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

 

W pracowni studenci rozpoczynają naukę na drugim roku i kontynuują ją przez cały okres studiów. W semestrach III i IV uczęszczają na ćwiczenia i wykłady, na których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji malowideł ściennych oraz metodach badawczych umożliwiających poszukiwania polichromii w zabytkowych wnętrzach.

Omawiana jest także problematyka artystyczno-estetyczna konserwacji dekoracji ściennych w obiektach zabytkowych. Ćwiczenia uczą stosowania nabytej wiedzy w praktyce, początkowo na obiektach powstałych w ramach zajęć technologicznych, a na piątym roku (IX semestr) przy polichromii w obiektach zabytkowych. Studenci po trzecim roku studiów wyjeżdżają na zajęcia terenowe. W semestrze VI uczęszczają na seminarium niższe, w którym biorą udział w dyskusji, piszą prace na podstawie zdobytego i opracowanego samodzielnie materiału oraz dokonują prezentacji swoich referatów.

 

Prowadzący

prof. dr hab. Paweł Jakubowski

Maciej Baran – 1/2 etatu

Katarzyna Pisarska – 1/2 etatu

Projekty prowadzone przez Pracownię:

Projekt restauratorsko-konserwatorski oraz badawczy fresków Sebastiana Ecksteina w kościele w Krasnem